Tietosuojakäytännöt

Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, mitä henkilötietoja ja muita tietoja keräämme, ja miten käsittelemme näitä tietoja. 

Mikä on henkilötieto?
Ennen kuin käyttäjä aloittaa palveluidemme käytön, tulee käyttäjän lukea tämä tietosuojakäytäntö sekä hyväksyä henkilötietojen käsittelyä koskevat menettelyt ja evästeiden käyttö tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Jos käyttäjä ei hyväksy tätä tietosuojakäytäntöä tai palvelun käyttöehtoja, ei hänellä ole oikeutta käyttää palvelua. Noudatamme tietosuojalainsäädäntöä sekä käsittelelemme henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Mitä tietoja keräämme ja mistä lähteistä?
Henkilötiedot:
Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään palautteen antamisen tai vastaavan yhteydessä. 
Käyttäjän antamat tiedot:
yhteystiedot, kuten nimi ja sähköpostiosoite viesteineen. Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
Muut tiedot:
Palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot Google Analyticsillä ja Facebook pikselillä käyttäjän hyväksyessä evästeet ja muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

Mihin käyttötarkoitukseen tietoja kerätään?
Henkilötiedot
Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
Asiakkaan palautteeseen vastaamiseen, uutiskirjeen lähettämiseen, tilaisuuksiin ilmoittautumiseen, palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen ja kehittämiseen
Muut tiedot
Google Analyticsin keräämiä tietoja hyödynnetään verkkosivuston käytön arviointiin ja käyttöraporttien koostamiseen. Google Analytics ei kerää henkilötietoja. IP-osoitteet on anonymisoitu. Facebook-pikseli yhdistää sivustolla vierailun käyttäjään Facebookissa ja antaa mahdollisuuden seurata Facebook-mainonnan konversioita, optimoida mainoksia Facebookin keräämän tiedon perusteella, rakentaa yleisöjä tuleville mainoskampanjoille sekä kohdentaa mainontaa sellaisille käyttäjille, jotka ovat vierailleet verkkosivuilla. Facebook-pikseli aktivoituu käyttäjän hyväksyessä markkinointievästeet.

Luovutammeko henkilötietoja?
Emme normaalisti luovuta henkilötietoja. Tietojasi voidaan kuitenkin luovuttaa seuraavissa tilanteissa:
Suostumuksesi: Henkilötietoja voidaan luovuttaa nimenomaisella suostumuksella esimerkiksi kolmannen osapuolen tarjoamaa palvelua varten.  
Alihankkijat ja palveluntarjoajat: Sivusto käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tekniseen ylläpitoon, asiakaspalveluun, asiakasviestintään ja tutkimukseen. Henkilötietoja voidaan luovuttaa alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun he osallistuvat palvelujen toteuttamiseen ja tässä tietosuojalausekkeessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen. Alihankkijat ja palveluntarjoajat eivät saa käyttää heille luovutettuja henkilötietoja muuhun kuin tässä tietosuojalausekkeessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin. 
Kansainväliset tietojen siirrot
Palvelut pyritään toteuttamaan ja käsittelemään henkilötiedot ensisijaisesti EU:n ja ETA:n alueiden sisällä, käyttäen alueilla sijaitsevia toimijoita ja palveluita. Jos tästä periaatteesta poikkeuksellisesti ja tapauskohtaisesti poiketaan, edellytetään palvelun osalta perusteellisia selvityksiä tietosuojan ja tietoturvan toteutuksesta kyseisessä palvelussa.

Tutkimuskäyttö
Saatamme luovuttaa tietoja tieteellistä tai muuta tutkimusta varten edellyttäen, että kyseiset tiedot on ensin muutettu muotoon, josta yksittäiset henkilöt eivät ole enää tunnistettavissa.
Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset
Henkilötietojasi voidaan lain mukaan luovuttaa muille viranomaisille viranomaiskäyttöön.
Tietojen siirto kolmansiin maihin
Emme poikkeustapauksia lukuun ottamatta siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.
Kuinka kauan säilytämme tietojasi?
Käyttäjän tietoja säilytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi.
Mitkä ovat oikeutesi?
Sinulla on lain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on myös oikeus vaatia virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä alla mainittuun rekisterinpitäjään. 
Muutokset tietosuojakäytäntöön
Sivusto voi tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön ilman etukäteistä ilmoitusta.  Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutokseen. Suosittelemme, että käyt tutustumassa tähän tietosuojakäytäntöön ajoittain saadaksesi tiedon tietosuojakäytäntöön mahdollisesti tehdyistä muutoksista.
Kuka on rekisterinpitäjä ja mihin voit ottaa yhteyttä?
Älä epäröi ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöstämme. 
Rekisterinpitäjänä toimii Hyvän tukijat ry, Y-tunnus 3291097-3
Vaarankyläntie 48c, 88300 Paltamo.
Etsi