Jyri Saastamoinen

Apteekkari. Poliitikko. Vaikuttaja.

JYRI SAASTAMOINEN

Minulle on tärkeää, että Suomi on hyvä ja turvallinen paikka asua pohjoisinta sopukkaa myöten. Se tarkoittaa:

  
Työtä:
Työn tekeminen pitää olla aina kannattavaa. Kannustinloukkuja on purettava ja tukijärjestelmät tehtävä yksinkertaisemmiksi. Yrittäjyydelle on saatava kunnianpalautus. Verotusta on remontoitava kovasti. Päätöksenteon pitää perustua tutkittuun tietoon. Luulo ei ole tiedon väärti. 

 Turvallisuutta: 
Ei koskaan enää yksin! Huoltovarmuuden parantaminen on tärkeää. Olemme hyvää vauhtia menossa kohti NATO-jäsenyyttä. Se tuo meille ulkoista turvaa. Sisäinen turvallisuus on yhtä tärkeää. Emme saa antaa syrjäytymisen ja jengiytymisen pilata nuorten tulevaisuutta. Meidän pitää kasvattaa kriisinsietokykyämme. Kokoomus turvaa hyvän arjen. 

Tulevaisuuteen panostamista: 
Peruskoulu tarvitsee oppimisen rauhaa ja oppilaat riittävää yksilöllistä tukea. TKI-rahoitus on nostettava 4 % BKT:stä. EU:ssa on edistettävä vahvaa ja kilpailukykyistä unionia ja Suomen on oltava aktiivisesti mukana, mieluiten eturintamassa. Ulkopolitiikan on turvattava Suomen edut. 

Talouden kuntoon laitamista: 
Emme voi elää jatkuvasti velaksi. Tulot ja menot on laitettava tasapainoon. Verotusta on kevennettävä kilpailukyvyn vuoksi. Rahaa tulee kasvu- ja työllisyystoimilla ja menojen hillitsemisellä. Verotuksen painopiste työn verotuksesta haittojen, päästöjen sekä kulutuksen verottamiseen. Jos johonkin lisätään menoja, pitää toisaalla sitten säästää. Julkisen sektorin tuottavuutta on parannettava. Resurssit hallinnosta tekemiseen ja palveluihin. Työllisyysaste on nostettava 80 %:iin. Työhyvinvointiin on myös panostettava. Kansainvälistä rekrytointia on helpotettava. Suomeen pitää päästä sujuvasti töihin ja työluvat on myönnettävä ripeästi. Taloudelle on keskeistä toimivat liikenneyhteydet. Tie- ja rataverkon korjausvelkaa on lyhennettävä sekä meri- ja lentoyhteyksien on oltava toimivat sekä luotettavat. Myös yhteiskunnan on elettävä varojensa mukaan. Holtiton lainanotto ei ole mikään talousoppi. Nuorissa on tulevaisuus ja meidän tulee jättää tämä maailma lapsille hieman parempana kuin sen saimme. 

Luonnonvarojen kestävää käyttöä: 
Vastuullinen metsätalous ja kiertotalous tuovat hyvinvointia koko Suomeen. Ilmastotavoitteet pidetään. Suomesta on kehitettävä puhtaan, edullisen ja varman energian kotimaa. Se tarkoittaa uusien keinojen keksimistä ja energiaomavaraisuuden kasvattamista. Meidän tulee rakentaa lisää ydinvoimaa ja kehittää energian varastointia esimerkiksi vetytalouden avulla. Vetytalous voi mahdollistaa myös fossiilisia polttoaineita käyttävien autojen käyttämistä puhtaasti. Meidän pitää torjua ilmastonmuutosta ja puolustaa luonnon monimuotoisuutta. 

Yhteiskunnan rahoitus tulee olla kestävällä pohjalla: 
Meillä Suomessa julkiset menot ovat kasvaneet hurjaa vauhtia. Rahaa on kuluneen vaalikauden aikana toki tarvittu koronakriisin hoitoon ja turvallisuuden vahvistamiseen. Mutta sitä on syydetty miljardikaupalla myös muihin menokohteisiin koko hallituskauden ajan. 40 miljardin euron alijäämiä ei voi perustella millään. Hallitus ei ole halunnut laittaa menoja tärkeysjärjestykseen. Siksi alijäämät kasvavat. Seuraava vaalikausi on ratkaiseva velkaantumiskehityksen pysäyttämiseksi. Me ansaitsemme hallituksen, joka kykenee vastuulliseen taloudenpitoon ja rohkeaan kasvupolitiikkaan. Aiheutettu vahinko on niin suuri, ettei sitä voi korjata yhdellä vaalikaudella. Menoja sopeutetaan etupainotteisesti säästämällä vähemmän tärkeistä kohteista sekä jarruttamalla indeksejä. Ainoastaan säästöillä ja työllisyyskeinoilla voidaan velkakierre pysäyttää.

Tästä pääset yhteydenottosivulle:

Etsi